หน้าแรก         เกี่ยวกับเรา         บริการของเรา         สินค้า         ติดต่อเรา         บริการเสริมพิเศษด้าวยศาสตร์พยากรณ์    
.

หมวดเมนู
เมนูแนะนำ


ผู้ใช้ขณะนี้: 3 คน
ดูแลรักษาผู้สูงอายุ

 ให้คำปรึกษาจัดสวัสดิการองค์กร

 ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลและโค้ชชิ่ง 

เกี่ยวกับเรา
17-10-2012 Views: 8834

บริษัท ฟินคีย์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านวางแผนการเงินและภาษี เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีประสบการณ์ด้านการวางแผนด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน อาทิเช่น การบริหารเงินเพื่อการเกษียณอายุ การบริหารความเสี่ยง  เป็นต้น

 

การออกแบบโครงสร้างภาษีเงินได้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ภาษี และนำเงินภาษีบางส่วนคืนสู่กิจการ ให้เงินได้ทุก ๆ ทางของเจ้าของธุรกิจได้ประโยชน์สูงสุด จากการออกแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรรมการและภาษีเงินได้นิติบุคคลควบคู่กัน 

ถึง:
อีเมล์: *
หัวข้อ: *
ข้อความ: *
รหัสตรวจสอบ:   **


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ติดต่อเรา | บริการเสริมพิเศษด้าวยศาสตร์พยากรณ์
..SIAMHOST.. finkey.net